TECHNOLÓGIE:
Hladký plast
MULTIDOP - profilované značenie termoplastom
Odstránenie vodorovného dopravného značenia
- mechanicky
Odstránenie vodorovného dopravného značenia
- otryskávaním
Odstránenie vodorovného dopravného značenia
- vodným lúčom
Predformované fólie 3M
Profilované značenie s akustickou výstrahou a viditeľnosťou za dažďa