ČINNOSTI
:


Od vzniku svojej činnosti sa spoločnosť VADET s.r.o. zaoberá najmä vodorovným a zvislým dopravným značením s komplexným riešením od projektovej dokumentácie až po realizáciu na kľúč.


VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:

Realizujeme značkovacími strojmi HOFMANN , vrátane poklátky s reflexnou úpravou
  - Aplikácia farbou
- Aplikácia dvojzložkovým materiálom za studena (studený plast)
- Aplikácia termoplastickou hmotou
- Aplikácia predformovanou páskou (oranžová, biela)
   
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:
  - Výroba a montáž dopravných značiek
- Prenájom dopravného značenia
- Výroba grafiky a reklamných tabúľ
   
ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA:
  - Kompletné zabezpečenie prác zimnej údržby
- Kosenie trávnatých porastov
- Čistenie komunikácií
- Opravy cestného telesa
- Realizácia dopravného značenia
- Montáž zvodidiel a cestných zariadení