BEZPEČNOSTNÉ PRVKY:


CESTNÉ ZVODIDLÁ:

Bezpečnostné cestné zvodidlá sú používané na miestach, na ktorých prechod vozidlom za krajnicu vozovky alebo objektu ohrozuje bezpečnosť užívateľov cestnej premávky.

Použitie cestných zvodidiel je prípustné iba na miestach, na ktorých očakávané dôsledky nehody budú vážnejšie ako dôsledky nárazu vozidla do zvodidla.

TLMIČE NÁRAZU:
Tlmiče nárazu patria medzi cestné záchytné bezpečnostné systémy, ktoré sa inštalujú pred pevnú prekážku na pozemných komunikáciách a iných miestach určených na cestnú dopravu.

Účelom tohto bezpečnostného záchytného cestného zariadenia je znížiť kinetickú energiu vozidla, s cieľom zabezpečiť primeranú bezpečnosť osádky vozidla a ďalších užívateľov cestnej premávky

DOPRAVNÉ GOMBÍKY:
Dopravný gombík je vodiace optické zariadenie, ktoré funguje na princípe mačacích očí. Skladá sa z kvalitného oceľového odliatku a retroreflexného prvku, ktorý je osadený v tele oceľového odliatku.

Dopravný gombík odráža svetlo od reflektorov prichádzajúcich motorových vozidiel a pomáha k lepšej orientácií vodiča.